Bearbetning

vi har kokilltillverkning till självkostnadspris.

Efterbearbetning inom CNC ,sågning, slipning och slungblästring.Vi utför även manuella borr och gängningsarbeten. Vi ombesörjer även härdning,ytbehandling samt lackering med hjälp av externa samarbetspartners.