Bearbetning

vi har kokilltillverkning till självkostnadspris.

Efterbearbetning inom CNC ,sågning, slipning, slungblästring och trumling. Vi utför även manuella borr och gängningsarbeten. Vi ombesörjer även härdning,ytbehandling samt lackering med hjälp av externa samarbetspartners.