Prototyptillverkning

Prototyptillverkning görs exempelvis med hjälp av cad, 3d skrivning,scanner, sandforms tillverkning och bearbetning.